Varovanje zasebnosti

Spletna trgovina vam omogoèa varno nakupovanje. To pomeni, da naredimo vse potrebno, da onemogoèimo komurkoli nepooblašèeno prestrezanje podatkov, ki jih kupec posreduje izkljuèno in neposredno trgovcu.

Podatke o kupcih hranimo zgolj toliko èasa, kot jih potrebujemo za lastne potrebe. Po preteku tega roka bodo podatki o kupcu trajno pobrisani.

Na izrecno željo našega kupca lahko njegove podatke pobrišemo tudi prej. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri registraciji v našo spletno trgovino, so namenjeni zgolj in samo poslovanju spletne trgovine in se v nobenem primeru ne bodo uporabili v druge namene oz. ne bodo posredovani tretji osebi.

Piškotki (cookies) V spletni trgovini uporabljamo mehanizem piškotkov (cookies) samo in izkljuèno za hranjenje zaèasnih podatkov - in predvsem brez vaših osebnih podatkov. Slednji so shranjeni izkljuèno na varovanem strežniku.

Èe se torej po vsaki prijavi tudi odjavite iz naše spletne trgovine, lahko mirno nakupujete s katerega koli raèunalnika in tega ne bo opazil naslednji uporabnik tega raèunalnika. Èe nas obišèete zgolj kot gost (brez prijave) je za brisanje pomembnih sledi dovolj že to, da zaprete okno z našo spletno trgovino.

Vsi vaši osebni podatki (naslovi, naroèila, trenutna vsebina nakupovalne košarice, ipd.) so
- varno shranjeni na strežniku, kjer niso na voljo oziroma kako drugaèe dosegljivi nikomur drugemu.
- Dosegljivi so samo vam ob vpisu pravilnega uporabniškega imena in gesla, zato vam predlagamo, da te podatke varno shranite! .
Nadaljuj
Astrológovia